Filmrechten

Filmmakers doen erg hun best om mooie films te maken en daar gaat veel tijd, geld en passie in zitten. Soms zelf een heel leven. Zij verdienen uiteindelijk doordat er mensen naar de film kijken. Dit gaat via verschillende kanalen waarvan de distributeur een belangrijke is.
Daarom is het niet meer dan normaal en overigens ook verplicht om iets af te dragen voor het vertonen van een film. Wij hebben hier de juiste kennis van en zijn bekend met de verschillende distributeurs en overkoepelende organisaties zoals De Filmservice en dus handelen wij dit graag voor u af.